Produkty

Firma Pepperl+Fuchs se specializuje na výrobu různorodých snímačů. Naše pobočka v Trutnově se zaměřuje na indukční snímače a nově jsme do našeho výrobního repertoáru přidali optické snímače.
Celý sortiment naší společnosti naleznete zde.

Indukční snímače

Celokovový bezkontaktní snímač


Některé aplikace kladou velice vysoké požadavky na robustnost snímačů. Tyto odolné a trvanlivé snímače s „kovovým povrchem“ jsou vybaveny pláštěm z nerezové oceli, která z nich činí absolutní špičku pro tyto aplikace. Aplikace, jako jsou obráběcí stroje nebo zpracování kovů, často vystavují snímače nárazům, oděru nebo účinkům agresivních ředidel nebo jiných tekutin.
V těchto aplikacích mohou snímače s nerezovým snímacím povrchem snížit dobu odstávek a rozšířit celkový čas výroby, čímž je celý provoz více efektivní.

Snímače s analogovým výstupem


Indukční snímače s analogovým výstupem se používají pro detekci kovových objektů v rámci jasně daného provozního prostoru. Vzdálenost objektu se pak promítne do analogového výstupního signálu, který je úměrný této vzdálenosti, čímž jsou tyto snímače ideální pro měřicí a řídicí aplikace.

Snímače s výstupem na komunikační sběrnici (AS-Interface)


V aplikacích s více snímači se obvykle používá síť, která snímače spojuje, aby bylo možné dosáhnout koordinace v rámci celého systému. Naše společnost nabízí řadu inteligentních bezkontaktních snímačů, které své funkce rozšiřují o monitoring napájení, diagnostiku a komunikaci s programovatelnými logickými řídicími jednotkami.

Snímače se zvýšeným dosahem


U některých aplikací lze použít bezkontaktní snímače se zvětšenou snímací vzdáleností, čímž se vyřeší například potíže s detekcí malých objektů nebo překonání vlivů redukčních faktorů závislých na materiálu.

Bezkontaktní snímače s výstupem NAMUR


Napěťové a proudové charakteristiky snímačů s výstupy NAMUR jsou tak nízké, že je lze bezpečně používat i ve výbušném prostředí. Produktová čísla s písmenem „N“ za identifikací (někdy v kombinaci s číslem), označují právě tento druh produktů.

Snímač pro snímání polohy ventilu


Nástroje kontroly toku produktů se používají v mnohých segmentech procesního průmyslu. Ve většině případů se tyto nástroje řídí rotací hřídele o 90°, přičemž se jako zpětná vazba do řídicího systému používá pozice ventilu.

Bezkontaktní snímače s ochranou IP69k


Za určitých podmínek nelze garantovat dlouhou provozní životnost a spolehlivost standardních snímačů. Pokud je například standardní bezkontaktní snímač vystaven vysokotlakému proudu vody v automobilové myčce, může voda vniknout do snímače a způsobit jeho selhání. Z tohoto důvodu vyvinula společnost Pepperl+Fuchs nové vlastnosti snímačů, které redukují účinky vysokého tlaku a zajišťují bezproblémový provoz i v takovémto typu aplikací.

Bezkontaktní snímače pro nasazení v silných polích DC/AC (odolné vůči svařování)


Pro bezkontaktní snímače užívané ve svařovacích systémech jsou charakteristické jejich vysoká odolnost vůči silným magnetickým polím a zvýšená mechanická robustnost vyžadovaná prostředím, ve kterém se používají. Tato řada snímačů má snímací povrch vyrobený z odolného Rytonu, který poskytuje ochranu proti roztaveným kovům, a pouzdro s vrstvou mosazi, která zajišťuje odolnost vůči svařování.

Bezkontaktní snímače s bezpečnostní funkcí


Tyto bezkontaktní snímače odpovídají produktovému typu NAMUR, ale nabízejí následující konkrétní vlastnosti: v případě poruchy snímače se přepne galvanický oddělovač nebo společná napájecí jednotka automaticky do bezpečné polohy „vypnuto“.

Koncové spínače hladiny


Koncové spínače hladiny vás informují, zda monitorované médium dosáhlo hladiny vycházející z instalační výšky spínače či ji překročilo nebo pod ni kleslo.
Příklady:

  • Ochrana proti přetečení / běhu na prázdno
  • Řízení minimálních/maximálních hodnot
  • Ochrana proti přeplnění

Optické snímače

Bezpečnostní světelné mříže


Společnost Pepperl+Fuchs se značkou VISOLUX nabízí rozsáhlou škálu vícepaprskových bezpečnostních světelných mříží. Tato sebemonitorovací optická bezpečnostní zařízení splňují požadavky kategorie 4 podle normy EN 954-1 nebo požadavky typu 4 podle normy EN 61496. Ve spojení se spínacími zesilovači řady SLVA nebo SC4-8, snímači „mutingu“ a jinými bezpečnostními zařízeními vytváří řada SLP bezpečnostních světelných mříží modulární bezpečnostní systém, který lze uživatelsky dále konfigurovat.
Ke spínacímu zesilovači lze připojit několik světelných mříží. Lze použít různé jednocestné brány, skládá-li se každá dvojice z vysílače a přijímače stejného typu. V závislosti na zesilovači lze jediným zesilovačem řídit a sledovat až 8 světelných mříží.
Zesilovače mohou rovněž obsahovat napájení bezpečnostních světelných mříží. Řízení vysílačů a analýza signálů z přijímačů (např. přerušení světelného paprsku) se rovněž odehrávají prostřednictvím zesilovače.
Aplikace:
Základní aplikace se zvýšeným rizikem úrazu vlivem pohybu mechanických částí. Například vstup do prostoru paletovacích systémů, prostoru pohybu robotů, dřevoobráběcích strojů, balicích strojů, automatických skladových systémů a jiného strojního vybavení.

2D laserové snímače R2000


Řada R2000 kombinuje standardní senzory a nejnovější měřicí metody. 2D laserové snímače R2000 vybavené inovativní technologií PRT (Pulse Ranging Technology) poskytují spolehlivé a extrémně přesné výsledky měření – se snímáním bez mezer v rozsahu 360°.

Přesunout se na začátek